Wagony Cystern

Zderzak Crash KX-ZK 1 (Kat.C)

Zderzak KX-ZK1 wyposażony jest w zestaw amortyzatorów spełniający wymagania kat. C oraz moduł, Crash, którego zasada działania opiera się na deformacji plastycznej strugi metalu wykrawanego z zewnętrznej powierzchni korpusu zderzaka. Do głównych zalet opisywanego rozwiązania należy niski poziom sił podczas kolizji, ich stabilny przebieg oraz możliwość precyzyjnego ustalenia momentu wyzwolenia modułu Crash. Dodatkowo, poprzez zwiększenie wykrawanego przekroju istnieje możliwość podniesienia ilości pochłanianej energii w zależności od potrzeb Klienta. Masa zderzaka jest porównywalna do masy typowego zderzaka kat. C. Prezentowane rozwiązanie charakteryzuje się dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Zderzak spełnia wymagania normy EN 15551 i kart UIC 526-1, UIC 573 oraz jest zgodny z regulacjami RID w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

crash buffer KX-ZK1, KX-ZKA1

Rysunek ofertowy
Zderzak Crash KX-ZKA 1 (Kat.A )

Zderzak KX-ZKA1 wyposażony jest w amortyzator wykonanych z elastomeru stałego spełniający wymagania kat. A oraz moduł Crash, którego zasada działania opiera się na deformacji plastycznej strugi metalu wykrawanego z zewnętrznej powierzchni korpusu zderzaka. Do głównych zalet opisywanego rozwiązania należy niski poziom sił podczas kolizji, ich stabilny przebieg oraz możliwość precyzyjnego ustalenia momentu wyzwolenia modułu „Crash”. Dodatkowo, poprzez zwiększenie wykrawanego przekroju istnieje możliwość podniesienia ilości pochłanianej energii w zależności od potrzeb Klienta. Prezentowane rozwiązanie charakteryzuje się dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Zderzak spełnia wymagania normy EN 15551 i kart UIC 526-1, UIC 573 oraz jest zgodny z regulacjami RID w zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych. Posiada Świadectwo dopuszczeń TSI.

crash buffer KX-ZK1, KX-ZKA1

Rysunek ofertowy
Zderzak Crash IP 400 AX

Zderzak IP 400 AX jest zgodny z wymaganiami normy EN 15551 i kart UIC 526-1, UIC 573 oraz regulacjami RID w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość montażu zderzaka bez dokonywania ingerencji w czołownicy wagonu. W zderzakach typu IP 400 AX znajduje się amortyzator kat. A, a przejmowanie energii Crash następuje poprzez roztłaczanie tulei zderzaka. Dzięki ich unikatowej konstrukcji, obszar sprężysty zderzaków, nawet po kolizji jest zdolny do pracy. Zderzak charakteryzuje się stabilnością parametrów (w zakresie temperatur od -40°C do +50°C) oraz niezawodnością w działaniu. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

ip250ax-450

Rysunek ofertowy
Zderzak Crash IP 400 CX

Zderzak IP 400 CX jest zgodny z wymaganiami normy EN 15551 i kart UIC 526-1, UIC 573 oraz regulacjami RID w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość montażu zderzaka bez dokonywania ingerencji w czołownicy wagonu. W zderzakach typu IP 400 CX znajduje się amortyzator kat. C, a przejmowanie energii Crash następuje poprzez roztłaczanie tulei zderzaka. Dzięki ich unikatowej konstrukcji, obszar sprężysty zderzaków, nawet po kolizji jest zdolny do pracy. Zderzak charakteryzuje się stabilnością parametrów (w zakresie temperatur od -40°C do +50°C) oraz niezawodnością w działaniu. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

ip250ax-450

Rysunek ofertowy
Zderzak Crash IP 250 AX

Zderzak IP 250 AX jest zgodny z wymaganiami normy EN 15551 i kart UIC 526-1, UIC 573 oraz regulacjami RID w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość montażu zderzaka bez dokonywania ingerencji w czołownicy wagonu. W zderzakach typu IP 250 AX znajduje się amortyzator kat. A, a przejmowanie energii Crash następuje poprzez roztłaczanie tulei zderzaka. Dzięki unikatowej konstrukcji, obszar sprężysty zderzaków, nawet po kolizji jest zdolny do pracy. Zderzak charakteryzuje się stabilnością parametrów (w zakresie temperatur od -40°C do +50°C) oraz niezawodnością w działaniu. Zderzak przeznaczony jest do wagonów cystern eksploatowanych. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

ip250ax-450

Rysunek ofertowy
Zderzak Crash IP 250 CX

Zderzak IP 250 CX jest zgodny z wymaganiami normy EN 15551 i kart UIC 526-1, UIC 573 oraz regulacjami RID w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość montażu zderzaka bez dokonywania ingerencji w czołownicy wagonu. W zderzakach typu IP 250 CX znajduje się amortyzator kat. C, a przejmowanie energii Crash następuje poprzez roztłaczanie tulei zderzaka. Dzięki ich unikatowej konstrukcji, obszar sprężysty zderzaków, nawet po kolizji jest zdolny do pracy. Zderzak charakteryzuje się stabilnością parametrów (w zakresie temperatur od -40°C do +50°C) oraz niezawodnością w działaniu. Zderzak przeznaczony jest do wagonów cystern eksploatowanych. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

ip250ax-450
Urządzenie cięgłowe KX-AM-3

Urządzenie cięgłowe KX-AM3 przeznaczone jest do wagonów pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 20 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne. Wkłady elastomerowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenie cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz UTK.

RG 20 Rysunek ofertowy
Urządzenie cięgłowe RG 12 z amortyzatorem gumowym

Urządzenie cięgłowe RG 12 z amortyzatorem gumowym SNCF, przeznaczone jest do wagonów towarowych i lokomotyw, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 15 kJ. Urządzenie wyposażone jest w amortyzator gumowy z przekładkami stalowymi, zapewniający doskonałe parametry techniczne. Wkłady gumowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję urządzenia charakteryzuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

RG12-gumowy Rysunek ofertowy
Urządzenie cięgłowe RG 12-1250 kN

Urządzenie cięgłowe RG 12-1250 kN przeznaczone jest do wagonów towarowych i lokomotyw, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 15 kJ. Urządzenie cięgłowe wyposażone jest w amortyzator gumowy z przekładkami stalowymi, zapewniający doskonałe parametry techniczne. Wkłady gumowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwarta konstrukcje, urządzenia cechuje względnie mała masa. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwo dopuszczeń TSI.

RG12-gumowy Rysunek ofertowy
Urządzenie cięgłowe RG 15

Urządzenie cięgłowe RG 15 przeznaczone jest do wagonów towarowych i pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 15 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TecsPak). Wkład elastomerowy EuroPad wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu jego charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenie cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

RG15_1250 Rysunek ofertowy
Urządzenie cięgłowe RG 15-1250

Urządzenie cięgłowe RG 15-1250 przeznaczone jest do wagonów towarowych i pasażerskich, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 15 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego TecsPak zapewniające doskonałe parametry techniczne. Wkłady elastomerowe wykonane są z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu ich charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenia cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwo dopuszczeń TSI.

RG15_1250 Rysunek ofertowy
Urządzenie cięgłowe RG 20

Urządzenie cięgłowe RG 20 przeznaczone jest do wagonów towarowych i lokomotyw, spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia pochłanianie energii na poziomie 20 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TecsPak). Wkład elastomerowy EuroPad wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu jego charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwartą konstrukcję, urządzenia cechuje się względnie małą masą. Urządzenie cięgłowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

RG 20 dg Rysunek ofertowy
Urządzenie cięgłowe RG 20-160-1500

Urządzenie cięgłowe RG 20-160-1500 przeznaczone jest do wagonów towarowych wyposażonych we wzmocnione sprzęgi śrubowe 1500 kN. Urządzenie spełnia wymagania normy EN 15566 oraz karty UIC 520 i zapewnia przenoszenie obciążeń do 1500 kN zapewniając pochłanianie energii na poziomie 27 kJ. Urządzenie wyposażone jest w elementy sprężyste z elastomeru stałego EuroPad zapewniające doskonałe parametry techniczne (w ofercie dostępne jest również urządzenie cięgłowe z elementem sprężystym TecsPak). Wkład elastomerowy EuroPad wykonany jest z najwyższej jakości materiału, dzięki czemu jego charakterystyka pozostaje niezmienna przez wiele lat. Materiał podlega również procesowi recyklingu. Ze względu na zwarta konstrukcje, urządzenia cechuje względnie mała masa. Urządzenie cięgłowe charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami roboczymi oraz niezawodnością w działaniu w zakresie temperatur pracy od -40°C do +50°C. Posiada Świadectwa dopuszczeń TSI oraz EBA.

rg20-160-1500 Rysunek ofertowy
Aparat pochłaniający T2

Aparat pochłaniający klasy T2 typu 73ZWY, zgodny z normami: GOST 3475-81, AAR-901 i UIC 524 przeznaczony do wagonów wyposażonych w sprzęgi automatyczne. Może być także montowany do każdego wagonu, który posiada przestrzeń na urządzenia amortyzujące zgodne z tymi normami. Aparat stanowi moduł wymienny z dotychczas stosowanymi aparatami pochłaniającymi ciernymi lub hydraulicznymi i jest wyposażony w wysokosprawny amortyzator elastomerowy oraz dodatkowo współpracujący z nim równolegle w zakresie dużych sił element sprężysty z elastomeru stałego. Aparat cechuje się bardzo dużą trwałością i niezawodnością w działaniu w szerokim zakresie temperatur od -60ºC do +50ºC.

aparat_t2_t3 Rysunek ofertowy
Aparat pochłaniający T3

Aparat pochłaniający klasy T3 typu 73ZWY2, zgodny z normami: GOST 3475-81, AAR-901 i UIC 524 przeznaczony jest do wagonów wyposażonych w sprzęgi automatyczne. Może być także montowany do każdego wagonu, który posiada przestrzeń na urządzenia amortyzujące zgodne z tymi normami. Aparat klasy T3 typu 73ZWY2 stanowi moduł wymienny z dotychczas stosowanymi aparatami pochłaniającymi ciernymi lub hydraulicznymi.  Wyposażony jest w wysokosprawny amortyzator elastomerowy oraz dodatkowo współpracujący z nim równolegle w zakresie dużych sił element sprężysty z elastomeru stałego. Aparat cechuje się bardzo dużą trwałością i niezawodnością w działaniu w szerokim zakresie temperatur: od -60ºC do +50ºC.

aparat_t2_t3

Rysunek ofertowy

W wagonach cysternach stosuje się sprężyny śrubowe lub resory piórowe (zwykłe lub paraboliczne). Jeżeli zostaną wybrane sprężyny śrubowe, to zazwyczaj montowane są zestawy sprężyn z dwustopniową charakterystyką lub sprężyny TKS o charakterystyce progresywnej.

Zestaw sprężyn z charakterystyką dwuetapową oznacza, że dwie sprężyny o charakterystyce liniowej o różnej długości, umieszczone są promieniowo jedna w drugiej. W efekcie sprężyna wewnętrzna ma mniejszą średnicę zewnętrzną niż średnica wewnętrzna sprężyny zewnętrznej. Sprężyna wewnętrzna posiada również mniejszą średnicę drutu oraz jest krótsza.

Sprężyny śrubowe o charakterystyce liniowej oznaczają sprężyny śrubowe w formie cylindrycznej o stałej średnicy i stałej średnicy drutu. Końce sprężyny są “przyłożone szlifowane” lub “przyłożone szlifowane zbieżne”. Z powodu mniejszej długości wewnętrznej sprężyny śrubowej przy ciężarze pustego wagonu, tylko zewnętrzna sprężyna jest obciążona, natomiast sprężyna wewnętrzna nie jest naprężona. Gdy wagon zostanie obciążony, to obciążenie zacznie oddziaływać na sprężynę wewnętrzną, a także na miejsce w którym zewnętrzna sprężyna zostanie ściśnięta do długości równej długości sprężyny wewnętrznej. W tym punkcie styku charakterystyka sprężyny zmienia się, ponieważ teraz wartości sztywności sprężyny wewnętrznej i zewnętrznej dodają się.

Sztywność dolnej sprężyny przy ciężarze pustego wagonu zapewnia większą odporność na wykolejenia, większą sztywność przy pełnym obciążeniu ogranicza ugięcie w celu uniknięcia zbyt niskich wysokości odbijaków. Dwie sprężyny wchodzące w skład zestawu muszą mieć różne kierunki skręcenia (jedna musi być lewoskrętna, a druga prawoskrętna).

W przypadku gdy mamy do czynienia z ciężarem pustego wagonu wewnętrzna sprężyna nie jest obciążona, więc może poruszać się wewnątrz sprężyny zewnętrznej i hałasować. Gwałtowna zmiana sztywności jest równie niekorzystna jeżeli wagon jest tylko częściowo obciążony. Sprężyna TKS została zaprojektowana z myślą o uniknięciu tych niedogodności. Pojedynczą sprężyna z charakterystyką progresywną z powodu niestałego nachylenia sprężyn oraz niestałego przekroju drutu może teraz zastąpić zestaw sprężyn. Płynna i ciągła zmiana sztywności zapewnia wyższy komfort jazdy, zwłaszcza gdy wagon nie jest w pełni obciążony.

Ponadto istnieją wagony cysterny z pojedynczymi osiami lub z wózkami wyposażonymi w resory piórowe. Bardzo stare wagony są wyposażone w zwykłe resory piórowe, natomiast resory paraboliczne są montowane w bardziej nowoczesnych konstrukcjach. Resory paraboliczne są zazwyczaj zaprojektowane jako dwustopniowe sprężyny, które mają szczelinę pomiędzy głównymi piórami oraz pióro progresywne resoru. Gdy wagon jest pusty tylko główne pióra są obciążone i w efekcie sztywność sprężyny jest niska. Przy zwiększaniu obciążenia, szczelina pomiędzy głównymi resorami a piórem progresywnym resoru zostaje zlikwidowana i w efekcie sztywność sprężyny wzrasta.

Możemy dostarczyć wszystkie typy sprężyn przy obciążeniu na oś wynoszącym 20 t, 22,5 t lub 25 t. Wyższe obciążenia na oś są również dopuszczalne pod warunkiem, że będzie wystarczająco dużo przestrzeni na montaż sprężyn.

TKS - spring (freight) copy

Ring-Springs

Produkcja pierścieni używanych do sprężyn ciernych, spełniających wymagania karty UIC 827-2, odbywa się w zakładzie produkcyjnym Grupy AXTONE w Czechach.

Sprężyny są dostępne w szerokiej gamie różnorodnych średnic od 80 to 400 mm. Pierścienie są używane w sprężynach ciernych typu Ringfeder, mających zastosowanie w zderzakach, urządzeniach trakcyjnych, cięgłach i sprzęgach automatycznych.

Cechy:

 • Wysokiej jakości materiały formowane na gorąco;
 • Możliwość formowania różnych kształtów;
 • Charakterystyka liniowa;
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem;
 • Duża zdolność tłumienia na skutek tarcia;
 • Charakterystyka niezależna od prędkości;
 • Charakterystyka niezależna od temperatury;
 • Sprawdzone w zastosowaniach kolejowych.

Ring-Springs2

Rozwiązania niezależne od wskaźnika załadunku, od temperatury, tłumienie ˃ 66%

Podstawowe dane techniczne sprężyn śrubowych:

F Siła zacisku sprężyny d1 Średnica wewnętrzna
Se Skok dla 1 elementu b/2 Szerokość połowy pierścienia
We Energia sprężysta 1 elementu D2 Średnica zewnętrznego prowadnika
he Wysokość 1 elementu d2 Średnica wewnętrznego prowadnika

Ring-Springs3

Dla sprężyn typu 16600 ograniczenie skoku musi być ustalone oddzielnie Closed rings – zamknięte pierścienie Type – typ Diagram – wykres Dimensions – wymiary Special grease - Specjalny smar Guide – prowadzenie Weight - waga

Przykład kalkulacji

 • Sprężyna składa się z 4 elementów typu 19600:
 • Siła końcowa = 600 kN
 • Skok = 4 x 4,4 (Se ) = 17,6 mm
 • Praca sprężyny (pochłanianie energii) = 4 x 1300 (We) = 5200 J
 • Długość sprężyny = 4 x 23,4 (he) = 93,6 mm

Dodając dodatkowe element zwiększamy skok (długość sprężyny), pochłanianie energii (praca sprężyny) natomiast siła końcowa pozostaje taka sama.

Siła końcowa 600 kN.

Ring-Springs4

Force – siła

Spring work – praca sprężyny

Damping – pochłanianie

Total – całkowita

Spring travel – ugięcie sprężyny

Podczas działania sprężyny ciernej dwie trzecie energii wejściowej jest rozproszona w postaci ciepła wywołanego tarciem. Siła zwrotna w każdym punkcie wykresu jest w przybliżeniu równa 1/3 odpowiedniej siły ściskającej F. Energia przejęta sprężyny zobrazowana jest na wykresie jako całkowita powierzchnia poniżej krzywej obciążenia.

Ring-Springs5

Sprężyny cierne są generalnie przeznaczone do „blokowania się” co oznacza, że naprężenia dopuszczalne nie mogą być przekroczone a sprężyna nie ulega zniszczeniu.

Zastosowanie:

 • Zderzaki;
 • Urządzenia cięgłowe;
 • Cięgła;
 • Półautomatyczne sprzęgi;