Przemysł energetyczny

ENERGIA

Nasze doświadczenie i wiedza dotycząca produkcji sprężyn pozwala nam oferować te produkty dla niemal wszystkich działów branży energetycznej.
W energetyce głównym zastosowaniem sprężyn są zawieszenia i podparcia rurociągów. Sprężyny te są odpowiedzialne za rekompensowanie niewielkich pionowych przesunięć rurociągów. Funkcjonowanie tych elementów jest oparte na wstępnie ugiętych sprężynach śrubowych.
Inne zastosowania to: młyny kulowe, zawory bezpieczeństwa, siłowniki zaworów, baterie koksownicze.

Sprężyny AXT-MK ( Młyny kulowe)