image

AXTONE – Przedsiębiorstwo Fair Play 2015

Już czwarty rok z rzędu, AXTONE S.A. otrzymała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, potwierdzający rzetelność naszej Firmy w różnych aspektach jej działalności, a także w sposobie i stylu prowadzenia przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy do programu przystąpiła spółka AXTONE HSW sp. z o.o., która również otrzymała certyfikat.
Przez rok trwania Programu obie spółki były sprawdzane pod kątem godnego zaufania kontrahenta, dbającego o wysoki standard obsługi zarówno Klienta Zewnętrznego, jak i Klienta Wewnętrznego. Byliśmy również oceniani pod względem dobrego pracodawcy dbającego o warunki i bezpieczeństwo pracy oraz rozwój swoich pracowników, a także działań mających na celu kształtowanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną. Ostatnim etapem Programu był audyt, którego pozytywny wynik przesądził o przyznaniu nam certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2015”.

Obraz1