Infrastruktura Kolejowa

SARPO „System Automatycznej Regulacji Prędkości Odprzęgów” - System sterowania prędkością swobodnie toczących się odprzęgów przeznaczony dla górek rozrządowych, manewrowych i bocznic kolejowych. System SARPO, wspólnie opracowany z firmą TENS, bazuje na rozproszonym systemie urządzeń hamujących typu KX-HTC-3 zapewniającym „prowadzenie do celu” dla każdego odprzęgu.


System SARPO jest zainstalowany na stacji rozrządowej w Poznaniu w 24 torach kierunkowych.
Zabudowanych zostało 7056 sztuk hamulców KX-HTC-3.
Zabudowa SARPO odbyła się w latach: 2007 – 2012.
Projekt i jego realizacja zostały bardzo bobrze ocenione przez PKP PLK.

Active-retarder Active-retarder-SARPO-1