Do pobrania

DOWNLOAD PL

Urządzenia cięgłowo zderzne

Certyfikat ISO/TS, Kańczuga

Certyfikat ISO 9001:2015, Kańczuga

Certyfikat ISO 9001:2015, Prostějov

Certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez CCФЖT

Certyfikat zgodny z normą EN 15085-2, wydany przez TUV Rheinland.

W rezultacie licznych auditów przeprowadzonych przez Klientów uzyskaliśmy również certyfikaty uznania od między innymi:

Certifikat Q1 - Deutsche Bahn AG - Prostějov

Certyfikat Q1 Deutsche Bahn AG - Kańczuga

Kolei Niemieckich DB HPQ (Axtone GmbH)

Kolei Niemieckich DB HPQ (Axtone s.r.o.)

Kolei Niemieckich DB HPQ (Axtone S.A., Kańczuga) Certyfikat zgodności CRSC - Axtone S.A., Kańczuga

Jednostki certyfikującej EISENBAHN-CERT (EBC)

Certyfikaty TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności) dla 20 typów zderzaków do wagonów towarowych

Certyfikat zgodności PKP Intercity - Axtone S.A., Kańczuga

PKP Intercity

Świadectwo zgodności BPT-621-08/SZ/2018 na dostawę zderzaków elastomerowych, crashowych oraz aparatów cięgłowych z wkładem elastomerowym do pojazdów kolejowych

Kolei Polskich PKP Cargo

Świadectwa kwalifikacji wyrobów wydane przez Urząd Transportu Kolejowego Warszawa dla 32 wyrobów

Rosyjskiego Registra ССЖТ:

Certyfikat zgodności na aparaty  typu 73ZW klasy T3 i T2

Świadectwo dla zakładu na produkcję i remont aparatów T2 i T3 Certyfikat wyrobu - aparat typu T2 Certyfikat wyrobu - aparat typu T3

Certifikat Kolei Słowackich - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Sprężyny

ISO/TS (Zakład Lünen)

ISO/TS (Zakład Stalowa Wola)

ISO 9001:2015 (Zakład Lünen)

ISO 9001:2015 BV (Zakład Stalowa Wola)

AAR M-1003

DB HPQ (Lünen)

DB HPQ (Stalowa Wola)

DB HPQ forging (Stalowa Wola)

DB Q1(Lünen)

DB Q1 (Stalowa Wola)

České dráhy, a.s. (Stalowa Wola)

České dráhy, a.s. (Lünen)

PKP CARGO S.A.

PKP INTERCITY S.A.

Certyfikat zgodności PKP Intercity - (Stalowa Wola)