image

TRAKO 2015 – AXTONE prezentuje swoje rozwiązania i promuje 10 lat istnienia Grupy

W ubiegłym tygodniu Grupa Axtone uczestniczyła jako wystawca w 11 Międzynarodowych Tragach Kolejowych TRAKO 2015 w Gdańsku.
TRAKO to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, które gromadzi w jednym miejscu firmy i osoby związane z branżą kolejową. W tym roku firma AXTONE znalazła się w gronie ponad 600 wystawców nie tylko z Polski, ale niemalże całej Europy.
Targi TRAKO były znakomitą okazją, by zaprezentować bogatą ofertę produktową, spotkać się z klientami i partnerami biznesowymi. Tym wydarzeniem Grupa rozpoczęła również obchody 10 lat swego istnienia.

Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

trako