image

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE WYKONAWCY

DOTYCZY: zapytania ofertowego nr 1 / 2.1 / 2017 na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę wraz z uruchomieniem stanowiska do badań dynamicznych

Szanowni Państwo,
Niniejszym Axtone S.A. informuje, iż w wyniku zakończenia i rozstrzygnięcia przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 została wybrana oferta złożona przez firmę INOVA Praha s.r.o.
Szczegółową ocenę ofert opisuje załączony dokument.

INFORMACJA PRZETARGOWA